TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Fond PIO: Mogućnost podnošenja zahteva elektronskim putem

Sanja Milenković | 21. april. 2021. | 8:38 | Društvo

Fond PIO: Mogućnost podnošenja zahteva elektronskim putem

Iz Republičkog fonda PIO podsećaju građane da imaju mogućnost podnošenja zahteva za ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zahteva za izdavanje uverenja, odnosno potvrda, kao i dokaza koji se uz zahtev prilažu, elektronskim putem, odnosno preko e-Šaltera. Kada stranka pristupi e-Šalteru, neophodno je da izabere nadležnu organizacionu jedinicu kojoj upućuje zahtev, kao i vrstu zahteva koji podnosi. Stranka ima opciju da preuzme obrazac, koji se inače nalazi na sajtu Fonda, da ga odštampa, popuni i skenira ili da ga popuni elektronskim putem, digitalno potpiše i pošalje zajedno sa skeniranim prilozima dokaza koje uz zahtev dostavlja. Nakon slanja, stranka dobija ID broj podnetog zahteva sa obaveštenjem da je zahtev primljen, u kojoj organizacionoj jedinici i u koje vreme. Službenik u filijali koji radi na prijemu zahteva pristupa portalu i ima uvid u sve zahteve koji su podneti tog dana. Hronološkim redom ih zavodi, prvo elektronski, a zatim i fizički u opštoj pisarnici. Nakon zavođenja formira se predmet koji referent dalje obrađuje. Ukoliko se iz neko razloga ukaže potreba, službenik može da pozove stranku i traži da u određenom roku dostavi dokaze koji su potrebni kako bi postupak mogao da se okonča. Kada je u pitanju medicinska dokumentacija ili dokazi koji se prilažu radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava u inostranstvu ili u republikama bivše SFRJ, neophodno je da dokumentacija bude u originalu, o čemu referent obaveštava stranku. Korišćenjem portala e-Šalter stranke mogu u svakom momentu da se informišu u kojoj je fazi postupak odlučivanja po podnetom elektronskom zahtevu.

Ostale vesti iz ove kategorije