TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Zdravstvo

Važni lekarski pregledi tokom godine

Redakcija TV Novi Bečej | 28. februar. 2017. | 13:59 | Zdravstvo

Važni lekarski pregledi tokom godine

Zdravstveni problemi postaju sve učestaliji s godinama, što nam ukazuje na izuzetnu važnost ranog otkrivanja simptoma i znakova bolesti radi poboljšanja kvaliteta života u budućnosti. Mirjana Miljević, dr opšte medicine Doma zdravlja Novi Bečej kaže da tokom godine  pacijenti najčešće posećuju lekara zbog redovne hronične terapije, na drugom mesetu po učestalosti su posete zbog skorije razvijene kliničke slike bolesti koje zahtevaju rutinsku dijagnostiku u ustanovi i lečenje ili upućivanje pacijenta na dodatne analize i preglede na sekundarnom nivou. Međutim ono što bi po učestalosti trebalo da zauzima prvo mesto, a definitino pacijenti toga nisu svesni u dovoljnoj meri, jeste preventivni pregledi tokom godine.

dr Mirjana Miljević, lekar opšte medicine (0:46 -1:48):“Preventivni pregledi mogu biti sistematski i ciljani i mogu biti skrining programi. Sistematskipregledi se preporučuju da se rade jednom godišnje, i oni obuhvataju standardni pregled po sistemima, laboratorijsku dijagnostiku, a onda na odnosu nalaza dodatnu dijagnostiku ukoliko je potrebno. Kod žena obuhvataju i palpatorni pregled dojke, kod muškaraca digitorektalni pregled. Pored toga postoje i skrining programi koji mogu biti za otkrivanje karcinoma debelog creva, oni se rade posle 50. godine pacijenata (FOB test), gde se radi test na okultno krvarenje u stolici. Ukoliko se pokaže pozitivan nalaz rade se dodatna ispitivanja. Mogu biti skrining programi za dijabetes tip 2, gde se popunjava poseban upitnik na osnovu koga se određuje odnos šećera u krvi, zatim skrining za depresiju, kao i skining program za kardiovaskularni sistem ekg, merenje krvnog pritiska i dodatna ispitivanja.“

Pitali smo koliko su naši sugrađani savesni, koliko brinu o svom zdravlju?

dr Mirjana Miljević, lekar opšte medicine (2:11 – 2:28):“Prilično, ali tek kada se pojavi neka bolest, preventivno i ne baš toliko. Uglavnom mi pozivamo pacijente na kontrolne preglede, ili prilikomnjihovog dolaska kada nas posete zbog neke druge bolesti, onda im preporučimo npr. da urade FOB test, ili da se malo prekontrolišemo.“

Blagovremenom i redovnom godišnjom rutinskom kontrolom investiraćete u svoje zdravlje ne samo u tom trenutku već i u budućnosti pošto će rano otkrivanje i prijavljivanje simptoma ili znakova bolesti, doprinetilakšoj dijagnostici i lečenju kod izabranog lekara, i specijalista na sekundarnom i tercijalnom nivou.

Ostale vesti iz ove kategorije