TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Raspisan drugi Javni konkurs za izbor članova Antikorupcijske komisije

Sanja Milenković | 1. oktobar. 2019. | 13:46 | Društvo

Raspisan drugi Javni konkurs za izbor članova Antikorupcijske komisije

Komisija za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana raspisuje drugi Javni konkurs za izbor pet članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana u opštini Novi Bečej.

Kandidat za člana Antikorupcijske komisije mora biti punoletan sa mestom prebivališta na teritoriji opštine Novi Bečej, potrebno je da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju, da nije radno angažovan po bilo kom osnovu u organima, privrednim društvima, ustanovama i drugim organizacijama koji su direktni ili indirektni korisnici budžeta opštine Novi Bečej, da nije nosilac bilo koje funkcije u političkoj stranci, da nije javni funkcioner, u smislu odredbi Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije.

Za svoj rad članovi tela imaju pravo na naknadu  za rad koja se utvrđuje u skladu sa važećom Odlukom o primanjima predsednika i zamenika predsednika, lica koja bira, imenuje i postavlja Skupština opštine i naknada odbornika Skupštine opštine Novi Bečej.

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa, u zatvorenoj koverti, na adresu: Žarka Zrenjanina broj 8 23272, Novi Bečej ili lično u prijemnoj kancelariji opštine Novi Bečej (kancelarija broj 16).

Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti „JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJKOG PLANA OPŠTINE NOVI BEČEJ“- NE OTVARATI“.

Nepotpune, neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti na telefon opštinske uprave 023/772-320 lokal 128, kao i na web sajtu opštine: ovde gde se mogu pronaći i neophodni obrasci.

Ostale vesti iz ove kategorije