TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Konkurs za proizvođače piva otvoren do 1. oktobra 2019. godine

Sanja Milenković | 19. septembar. 2019. | 13:12 | Društvo

Konkurs za proizvođače piva otvoren do 1. oktobra 2019. godine

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za nabavku  opreme  za proizvodnju piva na  teritoriji  Autonomne Pokrajine  Vojvodine  u  2019.  godini sa ciljem povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.
Za realizaciju Konkursa predviđeno je ukupno 20.000.000 dinara, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000 dinara, odnosno 2.200.000 dinara za žene, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,  ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina.
Minimalan  iznos  bespovratnih  sredstava  po  jednoj  prijavi  iznosi 100.000 dinara,  a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000 dinara ili više, a pravo  na  podsticaje  ostvaruju  lica  koja  su  upisana  u  Registar  poljoprivrednih gazdinstava  i koja se nalaze u aktivnom statusu.
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 1. oktobrom tekuće godine, a prijave s  potrebnom  dokumentacijom  možete dostaviti  poštom  na  adresu:  Pokrajinski  sekretarijat  zapoljoprivredu,  vodoprivredu  i  šumarstvo,  Bulevar  Mihajla  Pupina 16,  21000  Novi  Sad,  s anaznakom: „KONKURS  ZA  DODELU  SREDSTAVA  ZA  SUFINANSIRANJE  INVESTICIJA  U  NABAVKU  OPREME  ZA PROIZVODNJU PIVA NA   TERITORIJI   AP   VOJVODINE   U   2019.   GODINI“ ili  lično  ‒  u  Pisarnici  pokrajinskih  organa  uprave  u  zgradi  Pokrajinske  vlade,  svakog radnog dana od 9 do 14 časova.
Obrasce u elektronskoj formi i više informaciji o istim možete pronaći i na veb sajtu: www.psp.vojvodina.gov.rs.
 

Ostale vesti iz ove kategorije