TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

JAVNI POZIV: Sticanje prava na osiguranje umetnika u 2020. godini

Danilo Gurjanov | 9. septembar. 2019. | 13:02 | Društvo

JAVNI POZIV: Sticanje prava na osiguranje umetnika u 2020. godini

Odsek za javne službe Opštinske uprave opštine Novi Bečej objavio je javni poziv za sticanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za lica koja su stekla status lica koja obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture za 2020. godinu.

Lica koja zadovoljavaju uslove istaknute u javnom pozivu koji se nalazi na sajtu opštine Novi Bečej potrebno je da se prijave najkasnije do 23. septembra radi sticanja prava na uplatu doprinosa za osiguranje za narednu godinu.

Opštinska uprava nadležna za poslove kulture - Odsek za javne službe do 30. septembra doneće rešenje kojim će biti utvrđen broj umetnika koji ispunjavaju uslove po javnom pozivu i dostaviti ga Opštinskom veću radi planiranja ukupnog iznosa sredstava za ove namene u budžetu za narednu godinu.

Doprinos za osiguranje umetnika utvrđen na osnovu ove odluke uplaćuje se za period od 1. januara do 31. decembra 2020. godine.

Sve potrebne informacije o programu mogu se dobiti u opštini Novi Bečej na broj telefona 023/771-135, lokal 128 i na opštinskom sajtu.

Javni poziv je otvoren do 16. septembra ove godine.

Ostale vesti iz ove kategorije