TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Obaveštenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Sanja Milenković | 9. februar. 2021. | 11:48 | Društvo

Obaveštenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje podsećaju  da pravo na starosnu penziju mogu ostvariti muškarci koji u 2021. godini navrše 65 godina života i imaju najmanje 15 godina staža osiguranja ili 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života, i žene koje u 2021. navrše 63 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili, takođe, 45 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Navedena starosna granica se snižava osiguranicima koji su radili na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž), što im omogućava raniji odlazak u penziju, pod uslovom da su od ukupnog staža osiguranja dve trećine imali na beneficiranom radnom mestu.

Osiguranici koji ispunjavaju zakonske uslove potrebno je da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na starosnu penziju i uz zahtev dostave dokaz o identitetu, a poželjno je da dostave i druge dokaze: o zaposlenju (radnu knjižicu, uverenje o beneficiranom stažu), o prestanku zaposlenja, o regulisanom vojnom roku (kopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka),  o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje, uverenje o obavljanju samostalne delatnosti i uverenje Poreske uprave o plaćenim doprinosima za osiguranike samostalnih delanosti i poljoprivredne osiguranike, kao i dokaz o stažu u inostranstvu za osiguranike koji ga imaju. Uz pomenute dokaze, osiguranici su u obavezi da dostave i dokumenta potrebna za isplatu penzije, a opcije su navedene na obrascu zahteva.

Zahtev se podnosi nadležnoj filijali Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a profesionalna vojna lica podnose zahtev Filijali za grad Beograd, prema sedištu poslodavca. Obrazac zahteva za ostvarivanje prava može se preuzeti u svakoj organizacionoj jedinici ili odštampati sa sajta Fonda, a za sve podnosioce zahteva kojima su poslodavci uplaćivali doprinose i dostavili dokaze o tome Fondu, rešenja o pravu na penziju donose se u zakonskom roku do dva meseca. Podnosiocima zahteva koji nemaju plaćene doprinose za sve periode, ali ispunjavaju uslov za penziju, donosi se privremeno rešenje, čija se privremenost odnosi samo na visinu obračunatog iznosa penzije.

Ostale vesti iz ove kategorije