TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Održana poslednja sednica SO Novi Bečej u 2020. godini

Sanja Milenković | 30. decembar. 2020. | 10:27 | Društvo

Održana poslednja sednica SO Novi Bečej u 2020. godini

Na današnjoj 5. sednici Skupštine opštine Novi Bečej, poslednjoj u ovoj godini, održanoj u sali Doma kulture u Novom Bečeju, pred odbornicima se našlo 29. tačaka dnevnog reda gde je kao prva stavka doneta Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma na teritoriji opštine Novi Bečej za period od 2021. do 2025. godine. Sledeća na dnevnom redu našla se Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Novi Bečej neposrednom pogodbom putem razmene, a kako potvrđuje sekretarka Skupštine, Valentina Vlaškalin, u pitanju je objekat na adresi Sonje Marinković broj 7 u Novom Bečeju: „To su, naime, garaže u dvorištu Crvenog krsta koje javno preduzeće „Komunalac“ koristi već 10 godina u nazad, pa je u interesu Opštine Novi Bečej da te garaže pribavi kako bi izašla u susret Javnom preduzeću i iste im dala na nesmetano koršćenje. Za uzvrat će Opština Novi Bečej dati nepokretnost, takozvani „KSK“ što će biti razmena uz nadoknadu, kada se utvrde tačna vrednost nepokretnosti, znaće se i taj iznos.“

Između ostalog, doneta su i Rešenja o davanju saglasnosti na Planove rada i finansijske planove mesnih zajednica svih naseljenih mesta za 2021. godinu: „Osim mesnih zajednica tu su i drugi korisnici javnih sredstava, a pored toga, imenovana su i formirana stalna radna tela Skupštine opštine, a postavljen je i vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća „Urbanizam i putevi“.

Za vršioca dužnosti direktora pomenutog preduzeća imenovan je Dalibor Vučetić, dok je dosadašnji direktor, Ivan Bošnjak, razrešen dužnosti zbog isteka mandata.

Ostale vesti iz ove kategorije