TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

JAVNI POZIV: Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošlj

Sanja Milenković | 24. jun. 2020. | 11:32 | Društvo

JAVNI POZIV: Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošlj

Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Zrenjanin i Opština Novi Bečej raspisuju Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2020. godini.
Subvencije su namenjene poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, prvenstveno malim i srednjim preduzećima i dodeljuju se u jednokratnom iznosu radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje sa prebivalištem na teritoriji Opštine Novi Bečej. Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su: mladi do 30 godina starosti, bez ili sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama, stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih, Romi, kao i osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni i žrtve porodičnog nasilja.
Visina subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2020. godini, prema stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave utvrđenim u skladu sa posebnim propisom Vlade, za treću grupu u koji spada opština Novi Bečej, iznosi 225.000,00 dinara po korisniku.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i oglasnim tablama Nacionalne službe i Opštine Novi Bečej do utroška sredstava, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine, a više informacija možete pronaći na sajtu Opštine Novi Bečej.

Ostale vesti iz ove kategorije