TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Uspešno završen projekat sa mađarskim gradom Baja

Danilo Gurjanov | 17. jun. 2020. | 10:43 | Društvo

Uspešno završen projekat sa mađarskim gradom Baja

Projekat iz Interreg-IPA programa Evropske unije koji je nosio naziv „Povećanje efikasnosti zaštite od poplava u opštini pomoću pametnog merenja - ODRŽIVO SPREČITI POPLAVE” zvanično je završen 31. marta ove godine. Projekat koji su zajedno sprovodili mađarski grad Baja, kao nosilac projekta i opština Novi Bečej, kao partner na projektu, bio je ukupne  vrednosti od preko 930 hiljada evra, od čega je opštini Novi Bečej pripalo 311 hiljada evra. Učešće opštine u ovom projektu obezbedila je Pokrajinska vlada.

Kada je opština Novi Bečej u pitanju, projekat se, pre svega, odnosio na sanaciju letnjeg nasipa na Ljutovu i nabavku bagera za održavanje istog čija vrednost iznosi 81 hiljadu evra uz druge mnogobrojne aktivnosti predviđene projektom, ističe koordinator projekta, Branko Svilengaćin: „Naš Štab za vanredne situacije sada je bogatiji za jednu izuzetnu mašinu koja će nam pomoći, kako u održavanju samog nasipa, tako i vanrednim situacijama. Tu je i projektovanje same rekonstrukcije letnjeg nasipa. Projekat podrazumeva i izradu biciklističke staze. Dalje, radili smo remedijaciju letnjeg nasipa, uklanjanje rastinja sa nasipa i sanaciju udarnih tačaka. Oko 500 kubika zemlje je doneto do nasipa i udarne tačkes su sanirane, što će u budućnosti doprineti da nasip bude otporniji, a i da mu možemo prići, što do sada nismo mogli, a što je izuzetno važno. Smart sistem koji je nabavljen koštao je oko 40 hiljada evra. Na ovaj način ćemo praktično doći u situaciju da nam informacije koje ovaj sistem prikuplja i deli softveru pomažu da se uspešnije borimo protiv poplava, tako što ćemo unapred imati sliku šta će se dešavati na samom nasipu. Smart sistem meri dotok vode, temperaturu, količinu i kvalitet vode, kretanje podzemnih voda, zatim sve to šalje softveru koji obrađuje te podatke i nadležnim institucijama daje uvid u kretanje Tise.“

Smart sistem je postavljen u namenski izgrađenom bunaru na letnjem nasipu, kao i na postojećoj ustavi koja se tu nalazi.

Projektnim aktivnostima, između ostalog, obuhvaćeno je i obučavanje poverenika civilne zaštite koje je sproveo lokalni Štab za vanredne situacije, dodaje Svilengaćin: „Radili smo i obuku stanovništva po mesnim zajednicama za delovanje u slučaju poplava, a isto tako smo radili obuku po osnovnim školama, sa decom četvrtih razreda. Nekih trideset radionica smo čak povodom toga napravili.“

Podsetimo, letnji nasip Ljutovo dužine je od oko 9 kilometara, a štiti 870 hektara obradive površine, 230 hektara površine pod šumom i pašnjacima, kao i naseljeno mesto Novi Bečej što ga čini izuzetno važnim u uspešnoj odbrani od poplava na ovom delu toka Tise. Projekat, koji se velikim delom ticao njegove sanacije, otpočeo je 1. oktobra 2017. godine.

Pogledajte video prilog!

Ostale vesti iz ove kategorije