TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Rad Interresorne komisije za vreme vanrednog stanja

Danilo Gurjanov | 13. april. 2020. | 9:04 | Društvo

Rad Interresorne komisije za vreme vanrednog stanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je preporuku za organizovanje rada Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom (interresorna komisija) za vreme vanrednog stanja.

S tim u vezi, Opštinska uprava Novi Bečej je usled nemogućnosti rada sa strankama putem neposrednog kontakta, organizovala rad Interresorne komisije putem onlajn komunikacije sa podnosiocima zahteva.

Zahtev Komisiji za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom za pokretanje postupka procene može se preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Novi Bečej.

Popunjeni zahtevi dostavljaju se na mejl adresu dragana.milosev@novibecej.rs ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Novi Bečej (Interresorna komisija), Žarka Zrenjanina 8, 23272 Novi Bečej.

Podneti zahtevi rešavaće se po prioritetu.

Komunikaciju sa podnosiocima zahteva obavljaće koordinator Interresorne komisije Dragana Milošev.

Za sve potrebne informacije stranke se mogu obratiti na broj telefona 063/8436385, kao i putem elektronske pošte na mejl adresu dragana.milosev@novibecej.rs .

Ostale vesti iz ove kategorije