TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

U toku je Konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka

Sanja Milenković | 7. februar. 2020. | 14:01 | Društvo

U toku je Konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka

Centar Ministarstva odbrane Zrenjanin, obaveštava zaineresovana lica muškog i ženskog pola, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije, a za potrebe martovskog uputnog roka 2020. godine.

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u neki od centara za obuku Vojske Srbije.

Služenje vojnog roka sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika, a Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci.

Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa, a više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane ovde ili u centru Ministarstva odbrane Zrenjanin u Zrenjaninu, na adresi Gundulićeva 66, gde mogu podneti prijavu.

Ostale vesti iz ove kategorije