TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Izrada plana javnog zdravlja opštine jedan od prioriteta

Danilo Gurjanov | 5. februar. 2020. | 14:29 | Društvo

Izrada plana javnog zdravlja opštine jedan od prioriteta

Opština Novi Bečej u zakonskoj je obavezi da do leta ove godine usvoji plan javnog zdravlja, a u izradi istog imaće podršku Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). Naime, u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - treća faza“,  koja predviđa tri ciklusa radionica koje će se sprovoditi po okruzima do juna ove godine, Stalna konferencija gradova i opština za cilj ima podršku gradovima i opštinama u izradi planova javnog zdravlja. Na koji način je zamišljen ovaj projekat objasnila nam je Jasmina Tanasić, programska direktorka za društveni razvoj Stalne konferencije gradova i opština, rekavši: „Javno zdravlje je tema koja je jako aktuelna ovih dana. Svedoci smo epidemije koronavirusa, svi smo mogli da vidimo kakav je vazduh koji dišemo u većim gradovima, voda zna da bude ispravna ili neispravna, Vojvodina ima problem zbog toga što ima vodu koja je hemijski neadekvatna za ljudsku upotrebu i tako dalje. Sve su to teme koje su svima dobro poznate, a ovo je prvi put da lokalna samouprava ima zakonsku obavezu da se strateški pozabavi njima i da smisleno, sa više strana reaguje na uzročnike ovakvih problema. I to je naša tema. Novi Bečej je domaćin okruga. Grad Zrenjanin je doneo svoj plan javnog zdravlja, Zavod za javno zdravlje Zrenjanin je ovde u punom sastavu i pomagaće nam što se tiče struke.“

Da su planovi javnog zdravlja od ogromnog značaja za lokalnu zajednicu tvrdi dr Žanka Subić, specijalista epidemiologije u Zavodu za javno zdravlje Zrenjanin. To pojašnjava rečima: „Planovi javnog zdravlja imaju izuzetan značaj sa aspekta celokupne lokalne zajednice, bilo da se radi o gradskim ili opštinskim sredinama, a značajni su i za nas, kao zdravstvene ustanove, iz jednog prostog razloga što nije samo zakonska regulativa ta koja nas determiniše kao nosioce aktivnosti javnog zdravlja, nego je suština u tome da je to najznačajnija briga o zdravlju samog stanovništva. Naša glavna uloga i jeste da brinemo o zdravlju stanovništva celog Srednjobanatskog okruga, a samim tim i svih opština koje mu pripadaju. Donošenjem takvog jednog plana mi determinišemo sve one probleme koje imamo u oblasti zdravlja, bilo da se radi o zdravstvenim problemima ili problemima životne sredine. Na taj način možemo da uradimo i da ostvarimo osnovne i specifične ciljeve kroz određene programske aktivnosti, a sve to u zajedničkom cilju svih lokalnih samouprava, naše ustanove i svih ostalih ustanova primarne zdravstvene zaštite - poboljšanja zdravlja stanovnika našeg okruga.“

U oblasti delovanja javnog zdravlja spadaju fizičko, mentalno i socijalno zdravlje, promocija zdravlja i prevencija bolesti, životna sredina i zdravlje stanovništva, radna okolina i zdravlje stanovnika, organizacija i funkcionisanje zdravstvenog sistema i krizne i vanredne situacije.

Iako još uvek nema usvojen plan javnog zdravlja, opština Novi Bečej uveliko radi na poboljšanju kvaliteta života svih građana, smatra predsednik opštine Saša Maksimović: „Plan javnog zdravlja podrazumeva širok spektar, od izrade kanalizacije, rekonstrukcije vodovoda, izbacivanja azbestnih cevi iz upotrebe jer nisu ispravne za pijaću vodu, do poboljšanja kvaliteta vode i reševanja problema otpadnih voda. Novi Bečej je do nivoa građevinske dozvole uradio projekat za izvođenje radova na postrojenju za prečićavanje pijaće vode i ostaje nam samo da nabavimo sredstva za finansiranje. Takođe, određeni vid elaborata je gotov za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a u međuvremenu smo rešili i imovinsko-pravne odnose vezane za parcele na kojima će se ono nalaziti.“

U okviru drugog i trećeg ciklusa radionica, nakon analize stanja, radiće se na ciljevima koji se žele postignuti, ali i na definisanju ko, kada i šta će raditi kako bi se ti ciljevi ostvarili, odnosno na koji način će se obezbediti sredstva da sve bude i finansijski održivo, poručuju iz Stalne konferencije gradova i opština.

Ostale vesti iz ove kategorije