TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Javni konkurs za izbor 5 članova Antikorupcijske komisije

Sanja Milenković | 16. jul. 2019. | 12:00 | Društvo

Javni konkurs za izbor 5 članova Antikorupcijske komisije

Komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana raspisuje Javni konkurs za izbor pet članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana u opštini Novi Bečej.

Kandidat za člana Antikorupcijske komisije mora biti punoletan sa mestom prebivališta na teritoriji opštine Novi Bečej, potrebno je da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju, da nije radno angažovan po bilo kom osnovu u organima, privrednim društvima, ustanovama i drugim organizacijama koji su direktni ili indirektni korisnici budžeta opštine Novi Bečej, da nije nosilac bilo koje funkcije u političkoj stranci, da nije javni funkcioner, u smislu odredbi Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije.

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa, u zatvorenoj koverti, na adresu: Žarka Zrenjanina broj 8 23272, Novi Bečej ili lično u prijemnoj kancelariji opštine Novi Bečej (kancelarija broj 16).

Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti „JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJKOG PLANA OPŠTINE NOVI BEČEJ“- NE OTVARATI“.

Nepotpune, neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti na telefon opštinske uprave 023/772-320 lokal 128, kao i na web sajtu opštine: ovde gde se mogu pronaći i neophodni obrasci.

Ostale vesti iz ove kategorije