TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

ANKETA: Da li ste za ponovno uvođenje služenja vojnog roka?

Redakcija TV Novi Bečej | 6. mart. 2019. | 12:44 | Društvo

ANKETA: Da li ste za ponovno uvođenje služenja vojnog roka?

Uvođenje obuke za rezerviste koji nisu služili vojsku stručnjaci smatraju mogućim prelaznim rešenjem dok se ne napravi ozbiljna analiza o eventualnom ponovnom uvođenju služenja vojnog roka. Sadašnja organizacija Vojske Srbije uspostavljena je 2006. i 2007. godine i sastoji se od mnogo bataljona od kojih većina u miru imaju samo nekolicinu ljudi, dok bi se u ratu popunjavali pasivnom rezervom. Činjenica je da zbog obustavljanja služenja vojnog roka pasivna rezerva postaje sve starija, broj ljudi koji dolaze na dobrovoljno služenje je sve manji, te da Vojska Srbije mora da nađe prelazna rešenja dok se ne napravi ozbiljnija analiza situacije.

Na obuku rezervnog sastava ove godine će biti pozvano 600 ljudi koji nisu služili vojni rok ili su služili „civilno“. Obuka će trajati 15 dana, a neodazivanje pozivu biće kažnjeno sa 50 hiljada dinara.

U okviru ovonedeljnog anketnog pitanja pitali smo vas da li ste za ponovno uvođenje služenja vojnog roka.

Ostale vesti iz ove kategorije